Tuesday, 15 March 2011

Kaedah Kajian

6.0 Kaedah Kajian

        I.            Pemerhatian
Saya Menjalankan pemerhatian tentang pencemaran alam sekitar di Kampung Batu Berendam, Melaka Tengah, Melaka.

     II.            Rujukan
Saya telah menggunakan sumber rujukan seperti:
·        Buku Teks Geografi Tingkatan 3
·        Temu Bual
a)     petak bin kotak
b)     syabil bin kasyaf

No comments:

Post a Comment